Followers

Jan 20, 2017

SAI RAM...SAI SHYAM...SAI BHAGAWAN...A SHORT SLIDESHOWHere is my short slideshow of Shri Shirdi Saibaba's Divine images...

Do click on the image to watch the video...

Paramam Pavithram Mahapapaharam•••
Baba Vibhutim Dharayam Yaham•••
Paranam Pavithram Baba Vibhutim•••
Paranam Vichithram Leela Vibhutim•••
Paramartha Istaartha Moksha Pradhaatim•••
Baba Vibhutim Idamasrayai Sai Vibhutim Idamasrayami•••

Omm Sai Ram 
Omm Sai Ram 
Omm Sai Ram 
Omm Sai Ram 
Omm Sai Ram 
Omm Sai Ram

No comments:

Post a Comment