Followers

Apr 22, 2017

Om Sri Sai ram......

 Om samrdhhu sadhuguru Sai nadhaya namaha
Om gurudheva dathathraya sai nadhaya namaha
Om viswapranaya sai nadhaya namaha
No comments:

Post a Comment