Followers

Oct 6, 2016

AYI GIRI NANDHINI....
 Ayi girinandini nanditamedini visvavinodini nandinute
 Girivaravindhya shirodhinivasini vishnuvilasini jisnunute
 Bhagavati he shitikanthakutumbini bhurikutumbini bhurikrute
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Suravaravarshini durdharadharshini durmukhamarshini harsharate
 Tribhuvanaposhini shankaratoshini kilbishamoshini ghosharate
 Danujaniroshini ditisutaroshini durmadashoshini sindhusute
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavasini hasarate
 Shikharishiromani tungahimalaya shringanijalaya madhyagate
 Madhumadhure madhukaitabhaganjini kaitabhabhanjini rasarate
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Ayi shatakhanda vikhanditarunda vitunditashunda gajadhipate
 Ripugajaganda vidaranachanda parakramashunda mrigadhipate
 Nijabhujadanda nipatitakhanda vipatitamunda bhatadhipate
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Ayi ranadurmadashatruvadhodita durdharanirjara shaktibhrute
 Chaturavicharadhurinamahasiva dutakrita pramathadhipate
 Duritadurihadurashayadurmati danavaduta krutantamate
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Ayi sharanagata vairivadhuvara viravarabhayadayakare
 Tribhuvanamastaka shulavirodhishirodhikritamala shulakare
 Dumidumitamara dundubhinada mahomukharikrita tigmakare
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Ayi nijahunkriti matranirakrita dhumravilochana dhumrashate
 Samravishoshita shonitabeeja samudbhavashonita bijalate
 Shivashivashumbhani shumbhamahahavatarpita bhutapishacharate
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Dhanuranusangaranakshanasanga parishphuradanga natatkatake
 Kanakapishanga prishatkanishanga rasadbhatasringa hatabatuke
 Krutachaturanga balakshitiranga ghatadbahuranga ratadbatuke
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Jaya jaya japyajaye jayashabda parastutitatatpara vishvanute
 Jhana jhana jhinjhimijhinkritanoopura sinjitamohita bhootapate
 Natita natardhanatinatanayaka natitanatyasuganarate
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Ayi sumanah sumanah sumanah sumanoharakantiyute
 Shrita rajani rajani rajani rajani rajanikaravakravrute
 Sunayanavibhra marabhra marabhra marabhra marabhra maradhipate
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Sahitamahahava mallamatallika mallitarallaka mallarate
 Virachitavallika pallikamallika shrillikabhillika vargavrute
 Sita kruta phullisamullasitakruntallaja pallavasallalite
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Aviralaganda galanmadamedura mattamatangajarajapate
 Tribhuvana bhooshana bhootakalanidhi roopapayonidhirajasute
 Ayi sudatijanalalasamanasa mohanamanmatharajasute
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Kamaladalamalakomala kantikalakalitamala bhalatale
 Sakalavilasakalanilayakrama kelichalatkala hamsakule
 Alikulasankula kuvalayamandala maulimiladbakulalikule
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Karamuralirava vijita koojita lajjita kokila manjumate
 Militapulinda manoharagunjita ranjitashailanikunjagate
 Nijagunabhoota mahashabarigana sadgunasambhruta kelitale
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Katitatapitadukoolavichitra mayookhatiraskrita chandraruche 
 Pranatasurasura maulimanisphuradamshulasannakha chandraruche
 Jitakanakachala maulipadorjita nirbharakunjara kumbhakuche
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Vijitasahasra karaikasahasra karaikasahasra karaikanute
 Krutasurataraka sangarataraka sangarataraka soonusute
 Surathasamadhi samanasamadhi samadhi samadhi sujatarate
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Padakamalam karunanilaye varivasyati yonudinam sashive
 Ayi kamale kamalanilaye kamalanilayah sakatham na bhavet
 Tava padameva param padamityanushilayato mama kim na shive
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Kanakalasatkala sindhujalairanusinchinute gunarangabhuvam
 Bhajati sa kim na sachikuchakumbha tatiparirambha sukhanubhavam
 Tava charanam sharanam karavani natamaravani nivasisivam
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Tava vimalendukulam vadanendum alam sakalam nanu kulayate
 Kimu puruhuta purindumukhisumukhibhirasau vimukhikriyate
 Mama tu matam sivanamadhane bhavati kripaya kimuta kriyate
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute
 
 Ayi mayi dinadayalutaya krupayaiva tvaya bhavitavyamume
 Ayi jagato janani krupayasi yathasi tathanumitasitare
 Yaduchitamatra bhavatyurarikrutadurutapa mapakrurute
 Jaya jaya he mahishasuramardhini ramyakapardini shailasute

No comments:

Post a Comment